Company - akisa

Company Name : akisa
Name : akisa
Phone : 0919156575
Email : Send Email
Address : Hoàng Huy Commerce là t? h?p Trung tâm th??ng m?i và c?n h? cao c?p v?i 5 tòa nhà cao 35 t?ng n?m sát 2 m?t ???ng Võ Nguyên Giáp và Thiên Lôi c?a H?i Phòng. V?i qu? ??t hình ch? L ôm tr?n d? án Hoàng
City : Hai Phong
Country : Vietnam
Website :https://xaydungadong.com/project/43/biet-thu-dang-cap-chau-au